Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Nasz parafianin JE Ks. Bp Tadeusz Lityński


BpLityński 03Młodość i wykształcenie

Urodził się 14 czerwca 1962 roku w Kożuchowie. Jego parafią rodzinną była Parafia Ługi. To właśnie tutaj 22 lipca 1962 roku przyjął sakrament Chrztu Świętego udzielonego przez ówczesnego Proboszcza ks. Czesława Krusiewicza.

Przed ołtarzem w kościele w Ługach przyjmował również w 1972 roku sakrament I Komunii Świętej z rąk Proboszcza ks. Kazimierza Radoma i sakrament Bierzmowania, którego udzielił mu w 1978 roku ks. Bp Paweł Socha (do tego sakramentu przygotował go Proboszcz ks. Grzegorz Grzybek). Tadeusz Lityński obrał sobie wtedy za patrona św. Marcina.

W latach 1982–1988, po ukończeniu Technikum Elektronicznego w Zielonej Górze, odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia diakonalne przyjął 24 czerwca 1987 roku w Gościkowie-Paradyżu, a święceń kapłańskich udzielił mu 5 czerwca 1988 roku w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim biskup diecezjalny gorzowski Józef Michalik.

W 1991 roku ukończył studia magisterskie z zakresu teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1999 roku studia magisterskie i licencjackie prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

 Ługi Kościół 06   Ługi Kościół 07

Kościół rodzinny Bp Tadeusza Lityńskiego w Ługach (ołtarz i zabytkowa chrzcielnica)

Prezbiter

W latach 1988–1990 pracował jako wikariusz w parafii św. Bartłomieja w Ołoboku, a w latach 1990–1993 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie. Od 2000 roku był proboszczem parafii Najświętszej Trójcy w Ochli, a od 2006 roku parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 1993–2000 zajmował stanowisko notariusza Sądu Kościelnego w Gorzowie Wielkopolskim, następnie pracował tamże jako sędzia i obrońca węzła małżeńskiego. Ponadto został duszpasterzem energetyków. W 2011 roku objął urząd wikariusza biskupiego, a także wszedł w skład rady kapłańskiej i rady konsultorów.

W 2009 roku został kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Gorzowie Wielkopolskim, a w 2012 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Biskup

28 kwietnia 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ze stolicą tytularną Cemerinianus. Święcenia biskupie otrzymał 16 czerwca 2012 roku w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim. Udzielił mu ich arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, z towarzyszeniem Andrzeja Dzięgi, arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego, i Stefana Regmunta, biskupa diecezjalnego zielonogórsko-gorzowskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Adveniat Regnum Tuum” (Przyjdź Królestwo Twoje).

tadeuszherb

W ramach Konferencji Episkopatu Polski został w 2015 roku delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

23 listopada 2015 roku papież Franciszek mianował bp. Tadeusza Lityńskiego biskupem diecezjalnym.