Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Święte Triduum Paschalne w Ługach


Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. I nie można dobrze przeżyć tych świąt nię będąc uczestnikiem Triduum Paschalnego - trzydniowego wspólnego z naszym Pasterzem rozważania największych tajemnic wiary chrześcijańskiej, nie można zrozumieć co wydarzyło się rano w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego bez udziału w Passze.

Wielki Czwartek - Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Najświętszej Eucharystii.

Na święte Triduum Paschalne nasz Proboszcz ks. Andrzej Woch zapraszał już od początku Wielkiego Postu, a szczególnie poczynił to ostatniej niedzieli - Niedzieli Palmowej. W czwartek spora grupa liczba wiernych przybyła na liturgię chcąc nie tylko uczestniczyć w niej, ale również podziekować naszemu kapłanowi i pasterzowi za przewodnictwo naszej społeczności.

Triduum Paschalne 01

Wielki Czwartek to przede wszystkim dzień ustanowienia najświętszej Eucharystii i właśnie Jej wagę i rolę w naszej wierze przybliżał i wyjaśniał nam nasz Proboszcz. Na zakończenie wielkoczwartkowych uroczystości Najświętszy Sakrament został umieszczony w symbolicznej ciemnicy symbolizującej pojmanie i uwięzienie Chrystusa. I od tego momentu wierni mogli adorować  Go w przygotowanym miejscu.

Triduum Paschalne 04

Wielki Piątek - Dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczynała Prostracja. To symboliczny gest padnięcia na twarz, rozpoczynający Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek.Następnie mogliśmy wysłuchać w podziale na role mękę Pana Jezusa Chrystusa wg św. Łukasza.

Triduum Paschalne 05

Ewangelia ta wprowadzała nas w kolejny bardzo ważny obrzęd - jeden z najważniejszych obrzędów Świętego Triduum Paschalnego - Adoracja Krzyża. Adoracja krzyża poprzedzona jest trzykrotnym wezwaniem Oto drzewo krzyża, któremu towarzyszy stopniowe ukazywanie zasłoniętych dotąd belek krzyża.

Triduum Paschalne 06

Po liturgii Męki Pańskiej tradycyjnie Najświętszy Sakrament wystawiony jest przy Grobie Pańskim, a wewnątrz odłonięte zostaje ciało Jezusa Chrystusa. Wierni mogli rozpocząć adorację przy Grobie Pańskim. W tym roku Proboszcz wprowadził wspólną godzinną modlitwę i adorację. Wtedy to wierni mogli uczcić śmierć Chrystusa.

Triduum Paschalne 11

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia. Ognisko, źródło ognia, od którego podczas Wigilii Paschalnej odpala się paschał symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kolejny obrzędem mocno związanym z obrzędem poświęcenia ognia jest zapalenie Paschału. To duża, bogato zdobiona woskowa świeca przygotowywana na początku Wigilii Paschalnej. Wnoszona do nieoświetlonego kościoła staje się pierwszą zwiastunką zmartwychwstania.

Triduum Paschalne 16 Triduum Paschalne 17

Po tych obrzędach mogliśmy rozpocząć Uroczyste odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego przez naszego Proboszcza, a następnie nastąpiła Liturgia Słowa czytana przez lektorów pomiędzy którymi to czytaniami śpiewane były psalmy przez psalmistów.

 Triduum Paschalne 29

Triduum Paschalne 19 Triduum Paschalne 20 Triduum Paschalne 21

Triduum Paschalne 22 Triduum Paschalne 27 Triduum Paschalne 23

Triduum Paschalne 24 Triduum Paschalne 25 Triduum Paschalne 26

Wprowadziły one nas do trzeciej liturgii tego dnia - do liturgii odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Jeszcze po ciemku w świetle świec, ale za to przy doniosłych dźwiękach zatońskich dzwonów obwieszczaliśmy wszystkim Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne 28

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Rezurekcję rozpoczęła procesja dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem.

Triduum Paschalne 30

Słowo Boże kierowane do wiernych przez naszego Proboszcza przybliżało znaczenie Zmartwychwstania Pańskiego dla nas wszystkich.

Dzisiaj przeżywając święta Wielkanocne, to przejście Chrystusa ze śmierci ku życiu, uświadommy sobie, że tam dla nas tu i teraz też wszystko czyni nowe. Zostawmy te toboły naszych słabości, problemów, grzechów za nami, a doświadczajmy Zmartwychwstałego. Pewnie to będzie procesem naszego całego życia, ale Zmartwychwstały jest z nami, po to zmartwychwstał by spełniły się jego słowa: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." - mówił ks. Andrzej.

Triduum Paschalne 31

Pięknie wypowiedziane słowa bardzo mocno wkomponowały się w klimat panujący w ługowskiej świątynii. Szczególnie po wyśpiewaniu pieśni paschlnej "Nie święto radosne..." po której z każdą minutą wnętrze kościoła wypełniał blask niczym w słowach tej pieśni mówiła Maryja: Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała...

Triduum Paschalne 35

Triduum Paschalne 34 Triduum Paschalne 36

I takiego blasku Zmartwychwstałego życzymy wszystkim parafianom, wiernym, mieszkańcom i gościom w codziennym życiu.

Wszystkim, którzy przygotowywali uroczystości Triduum Paschalnego serdecznie dziękujemy. Nie wymieniamy ani nazwiska, ani pełnionej roli. Pięknie dziękujemy za wspólną trzydniową Paschę przy jednym - parafialnym - ołtarzu. Dziękujemy ks. Andrzejowi za zaproszenie i prowadzenie tych uroczystości oraz przybliżanie nam tajemnic wiary chrześcijańskiej.

Wszystkim błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy. Chrystus Zmartwychwstał i jest pośród nas.