Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


Przybądź, Duchy Święty, Spuść z niebiosów wzięty - Światła Twego strumień!
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, - Przyjdź, Światłości sumień!

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę - Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, - Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, - Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, - Daj szczęście bez miary

UZDS

Najświętsza Eucharystia jest dla nas szczególnym darem, w którym Chrystus mocą Ducha Świętego to, co jest chlebem i winem, przeistacza w swoją krew i ciało. Z Jego mocy otrzymujemy dary, dary które są nam potrzebne jako ludziom i jako wspólnocie Kościoła. - mówił podczas Mszy Św. nasz Proboszcz ks. A. Woch.