Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Kościół parafialny św. Wawrzyńca w Ługach


Ługi 3Pierwsze informacje dotyczące miejscowości Ługi (Friedersdorf) pochodzą z początków XIV wieku. Już w roku 1305 wzmiankowana jest w źródłach historycznych, jako wieś o nazwie, z języka łacińskiego, Fridericvilla. W roku 1376 wymieniany był kościół p.w. św. Wawrzyńca. Jego budowa była prawdopodobnie drewniana. Składał się z nawy i prostokątnego prezbiterium.

W roku 1411 zakończono gruntowną przebudowę kościoła.  Jako budulec wykorzystano wtedy kamień i rudę darniową. Od strony północnej dobudowano zachrystię. Na początku XVI wieku, za sprawą właścicieli majątku otyńskiego - von Rochenbergów, do którego należały m.in. Ługi, kościół został przekazany protestantom.

Ługi 1

W roku 1652, po przejęciu majątku otyńskiego przez zakon jezuitów, kościół ponownie zostaje przekazany ludności katolickiej. Stanowi on filię parafii w Otyniu. W roku 1749 kościół został odnowiony przez jezuitów, a w roku 1791 poza kościołem we wsi jest wymieniany dom parafialny oraz szkoła katolicka. W roku 1786 jeden z ostatnich superiorów klasztoru jezuitów w Otyniu ufundował obelisk przedstawiający wizerunek św. Wawrzyńca - patrona kościoła.

W połowie XIX wieku kościół w Ługach zostaje erygowany i staje się samodzielną parafią (1845 rok). W roku 1865 wzniesiono drewnianą dzwonnicę, a kościół otrzymał 3 nowe dzwony.  Drewniana dzwonnica jednak szybko uległa zniszczeniu, którą na początku XX wieku (1904 rok) rozebrano. W latach 1938-1939 przeprowadzono remont kościoła, do zachodniej części nawy dobudowano wieżę z bocznymi przybudówkami i kruchtą, a na wieży zamontowano zegar wykonany przez znaną fabrykę zegarów wieżowych Carla Weissa z Głogowa.

Ługi 2

W okresie powojennym kościół był remontowany dopiero pod koniec lat 90-tych. W latach 2009-2012 wykonano nowe pokrycie dachowe nad prezbiterium, nawą główną i wieżą kościoła.

Kościół w Ługach w 1995 roku decyzją Lubuskiego Konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków.

Będąc w kościele w Ługach warto zwrócić uwagę na kamienny krzyż umieszczony na wschodniej kalenicy szczytu kościoła będący krzyżem pokutnym oraz na znajdujący się od strony południowej obelisk przedstawiający wizerunek św. Wawrzyńca. We wnętrzu kościoła zobaczymy kamienną chrzcielnicę oraz barokowy ołtarz wraz z amboną powstałe w XVIII wieku. Duże walory historyczne posiadają również zamontowane na chórze organy wykonane przez warsztat organmistrzowski Schlag & Sohne ze Świdnicy k. Wałbrzycha.

kosciol lugi

Kościół św. Wawrzyńca w Ługach

Ługi ołtarz 1

Ołtarz w kościele w Ługach, z lewej zabytkowa ambona, a w głębi kamienna chrzcielnica

Ługi organy

Zabytkowe organy w kościele w Ługach

Ługi obelisk

Obelisk św. Wawrzyńca

Ługi krzyz

Krzyź pokutny na szczycie kościoła