Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Sucha
    Kościół w Zielonej Górze - Sucha
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Parafia świętego Wawrzyńca w Ługach


Parafia została erygowana w 1845 roku z parafii w Otyniu prowadzonej przez Jezuitów.

Parafia rzymskokatolicka p.w. świętego Wawrzyńca w Ługach należy do dekanatu nowosolskiego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i obejmuje teren miejscowości Czasław, Książ Śląski i Ługi z powiatu nowosolskiego oraz część Zielonej Góry (Barcikowice, Marzęcin, Sucha i Zatonie).

Do Parafii Ługi należą cztery kościoły:

  • kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Ługach
  • kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela w Książu Śląskim
  • kościół filialny pw. św. Marcina w Suchej
  • kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zatoniu

Na terenie Parafii zlokalizowanych jest również 5 cmentarzy (Czasław, Książ Śląski, Ługi, Sucha i Zatonie).

Wg Urzędu Statystycznego teren Parafii zamieszkuje ponad 2 tysiące mieszkańców.

Posługę duszpasterską pełni Proboszcz ks. Ireneusz Mastej.