Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
 • Kościół w Książu Śląskim
  Kościół w Książu Śląskim
 • Kościół w Ługach
  Kościół w Ługach
 • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
  Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Sakramenty i posługi duszpasterzy


CHRZEST ŚWIĘTY

CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego i włącza nas do Świętego Chrystusowego Kościoła.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 • Akt urodzenia dziecka (odpis);
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka;
 • Dane o rodzicach chrzestnych dziecka (imiona, nazwiska);
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych dziecka o praktykowaniu wiary.

 

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA to zaprzysiężony przed Bogiem, przy ołtarzu, oparty na prawdziwej miłości, dozgonny związek mężczyzny i kobiety, mający na celu wzajemną miłość i odpowiedzialność małżonków przez całe życie a także przekazanie życia dzieciom i tym samym założenie – także opartej na żywej świętej miłości – rodziny. Takiemu sakramentalnemu związkowi błogosławi Chrystus.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 • Aktualne metryki chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz);
 • Dowody osobiste;
 • Ostatnie świadectwa katechizacji;
 • Świadectwa bierzmowania;
 • Zaświadczenie o uczstnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 • Zaświadczeniw z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał skutki cywilno-prawne - ślub konkordatowy) lub gdy małżonkowie chcą akt ślubu kościelnego, jeśli wcześniej zawarli związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI

POGRZEB KATOLICKI wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 • Akt zgonu;
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu - zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).