Sakramenty i posługi duszpasterzy


CHRZEST ŚWIĘTY

CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego i włącza nas do Świętego Chrystusowego Kościoła.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA to zaprzysiężony przed Bogiem, przy ołtarzu, oparty na prawdziwej miłości, dozgonny związek mężczyzny i kobiety, mający na celu wzajemną miłość i odpowiedzialność małżonków przez całe życie a także przekazanie życia dzieciom i tym samym założenie – także opartej na żywej świętej miłości – rodziny. Takiemu sakramentalnemu związkowi błogosławi Chrystus.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 

POGRZEB KATOLICKI

POGRZEB KATOLICKI wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej: